Jak zbudowane jest ludzkie oko?

Natura obdarzyła zwierzęta jednym z najdoskonalszych narządów optycznych, bowiem za takie uważane jest oko. Sam wzrok jest zmysłem dominującym, zwłaszcza u ludzi, ze względu na to, iż dostarcza najbardziej szczegółowych i najszybszych informacji. Tak naprawdę, bodźcem, który pozwala oku widzieć jest światło, a dokładniej promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie fali od 380 do 760 nm. Informacje otrzymywane w ten sposób analizowane są na podstawie natężenia i długości fali docierającego światła.
Budowa oka (https://www.acuvue.pl/zdrowie-oczu/budowa-oka) jest na tyle fascynująca, że przez wiele setek lat człowiek starał się wytworzyć sztuczne oko, budując teleskopy, lornetki, mikroskopy lub inne układy soczewek. Wszystkie te urządzenia budową zbliżone są do znanego nam, naturalnego narządu wzroku. Każdy w mniejszym lub większym stopniu posiada wiedzę pozwalającą mu zobrazować zasadę działania poszczególnych narządów optycznych jednak pozostaje pytanie: jaka jest dokładna budowa oka?

Budowa narządu wzroku
Wyróżnia się następujące zasadnicze elementy narządu wzroku:
•    oczodół – czyli wgłębienia w przedniej części czaszki, w którym zagnieżdżona jest gałka oczna,
•    powieki – chroniące gałkę oczną przed uszkodzeniami oraz ciałami stałymi, a także reguluje natężenie dopływu promieniowania do oka,
•    narząd łzowy – jego zadaniem jest produkcja cieczy łzowej mającej za zadanie nawilżyć i dezynfekować oko,
•    mięśnie gałki ocznej – umożliwiające poruszanie się gałki ocznej,
•    oraz gałkę oczną.
 
Budowa gałki ocznej
Gałka oczna ma kształt lekko spłaszczonej kuli, o przeciętnym wymiarze przednio-tylnym wynoszącym w przypadku prawidłowego oka ok. 23,5 mm. W ścianie oka znajdują się trzy najważniejsze błony: błona włóknista gałki ocznej (rogówka, twardówka), błona naczyniowa (naczyniówka, ciało rzęskowe, tęczówka) oraz wewnętrzna błona gałki ocznej, która bezpośrednio przyczynia się do widzenia – siatkówka. Ponadto w obrębie gałki ocznej wyróżnia się trzy przestrzenie anatomiczne: komorę przednią, komorę tylną oraz komorę ciała szklistego. Dwie pierwsze wypełnione są wodnistą cieczą produkowaną przez ciało rzęskowe.

Błony zewnętrzne (włóknista i naczyniowa)
Twardówka stanowi mocne zewnętrzne okrycie gałki ocznej. Zbudowana jest z tkanki łącznej. Tworzy tzw. białko oka. Do twardówki przyczepione są mięśnie oka. Tuż pod nią znajduje się naczyniówka, stanowiąca cienką i ciemną warstwę komórek z melaniną, które redukują wewnętrzne odbicia światła w oku. Z przodu gałki ocznej, na twardówce znajduje się otwór o średnicy ok. 1 cm – rogówka. Ma ona za zadanie wpuścić światło do oka i je załamać.

Siatkówka
Z punktu widzenia zmysłu wzroku najbardziej istotnym elementem gałki ocznej jest siatkówka. Cały aparat gałki ocznej jest zbudowany w taki sposób, aby w odpowiednio kierować światło do siatkówki, znajdującej się w najbardziej wewnętrznej części oka, zawierającej komórki fotoreceptorowe. Wyróżnia się dwa zasadnicze ich typy: pręciki oraz czopki. Pręciki odpowiadają za widzenie achromatyczne (barwy niekolorowe) a czopki za widzenie barwne. Na siatkówce znajduje się o wiele więcej pręcików niż czopków i są one od nich bardziej wrażliwe na światło. Pręciki odpowiadają wolno oraz mają szczególny udział podczas widzenia nocnego. W świetle dziennym są stosunkowo bezczynne.  Czopki odwrotnie: odpowiadają wolno, są mniej wrażliwe na światło i odgrywają główną rolę w widzeniu dziennym. Wśród czopków można wyróżnić również trzy ich podtypy:
•    czopki wrażliwe na krótkie fale światła (na barwę niebieską),
•    czopki wrażliwe na średniej długości fale światła (na barwę zieloną),
•    oraz czopki wrażliwe na długie fale światła (na barwę czerwoną).

Dodaj komentarz

Podpis *
Email *
Witryna internetowa